B10 powstanie przy ul. Bolkowskiej 10 tuż obok istniejącego kompleksu Business Garden. Oba Projekty powstały w tej samej pracowni architektonicznej – APA Wojciechowski. Stąd, w zamierzony sposób, B10 został zaplanowany jako swoista kontynuacja oddanego do użytku w 2019 r. Business Garden. Myśląc o najnowszej inwestycji, architekci starali się tak zakomponować ich bryły i zaprojektować zieleń oraz przestrzenie otwarte, by powiązania z Business Garden były dla oglądającego oczywiste. Nie jest to jednak proste powielenie schematu.  Nowa funkcja – hotel – oraz udoskonalone rozwiązania urozmaicą architekturę nowej zabudowy.